Chúng tôi vinh hạnh được chọn là địa điểm tổ chức

"Đám cưới trong mơ" cho  hơn 12 cặp uyên ương.